12. Sınıf Fizik Özel Görelilik Testleri

12. Sınıf Fizik Özel Görelilik konusuyla ilgili sorular bulunmaktadır. Testler; kazanım odaklı güncel sorulardan oluşmaktadır.