5. Sınıf Matematik Uzunluk ve Zaman Ölçme Testleri

5. Sınıf Matematik Uzunluk ve Zaman Ölçme konusuyla ilgili sorular bulunmaktadır. Testler; kazanım odaklı güncel sorulardan oluşmaktadır.