8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Testleri

8. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar konusuyla ilgili sorular bulunmaktadır. Testler; kazanım odaklı güncel sorulardan oluşmaktadır.

  • Pozitif Tam Sayıların Çarpanları
  • En büyük ortak bölen (EBOB)
  • EBOB problemleri
  • En küçük ortak kat (EKOK)
  • EKOK problemleri
  • EBOB-EKOK
  • Aralarında asal sayılar